Trang chủ » Hỗ trợ
    Tìm kiếm
  VN EN
  Danh mục
  » Loa Microlab» Chuột, Bàn phím Rapoo» Head phone

  Hỗ trợ trực tuyến

  Các đối tác
  Nguyên lý kinh doanh

  Là thành viên của SOHACO GROUP, Nam Thành hoạt động theo nguyên tắc sau:


  a. Thống nhất về mục tiêu phát triển của Tập đoàn


  b. Thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm với các bên có liên quan

  Đối với thành viên góp vốn:
  - Bảo vệ vốn đầu tư của các thành viên góp vốn và đem lại giá trị có cổ tức ngày càng cao
  - Tôn trọng các quyền lợi của thành viên góp vốn theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ của SOHACO-NTC.
  Đối với khách hàng:
  - Luôn ý thức về quan hệ cộng sinh trong kinh doanh với khách hàng. Sự thành đạt của khách hàng luôn được coi là yếu tố hàng đầu trong các quan hệ kinh doanh của SOHACO-NTC.
  - Trong mọi trường hợp SOHACO-NTC cam kết đền bù thiệt hại cho khách hàng theo khuân khổ của hợp đồng thương mại và luật pháp hiện hành. Tranh thủ và duy trì sự ủng hộ của khách hàng bằng việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có giá trị, chất lượng và tạo ra cho khách hàng lợi nhuận ngày càng lớn hơn.
  SOHACO-NTC luôn chú trọng tính ngay thẳng, trung thực, công bằng trong hoạt động kinh doanh của mình và cũng trông đợi điều này ở các khách hàng và các đối tác.

  Đối với nhân viên:
  - Đảm bảo những điều kiện làm việc tốt nhất và chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực, trình độ, công sức, hiệu quả của người lao động và theo khả năng của SOHACO-NTC. SOHACO-NTC chủ trương tạo ra cơ hội cho mọi nhân viên phát huy tối đa tài năng của mình và khuyến khích mọi người cùng tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào việc xây dựng và phát triển SOHACO. Những cán bộ nhân viên ưu tú sẽ được kết nạp vào thành viên SOHACO-NTC.
  - Thành công về thương mại của SOHACO-NTC được thừa nhận bởi sự đóng góp hết mình của nhân viên.

  Đối với xã hội:

  Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của xã hội, trong hoạt động kinh doanh SOHACO-NTC luôn tuân thủ các quy định của luật pháp đồng thời dành sự quan tâm đúng mức đến các hoạt động xã hội và nhân đạo.


  c. Tôn trọng các nguyên tắc kinh tế 

  - Lợi nhuận là thước đo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh

  - Chắc chắn để hạn chế thấp nhất mức rủi ro

  - Tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh để đem lại lợi tức cao nhất

  - Kinh doanh trong khuân khổ pháp luật cho phép.

  d. Đề cao đạo đức trong kinh doanh
  SOHACO-NTC luôn đề cao đạo đức trong kinh doanh, tuyệt đối không vì lợi nhuận trước mắt mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

  e. Coi cạnh tranh lành mạnh là yếu tố thúc đẩy sự phát triển
  SOHACO-NTC chủ trương ủng hộ tự do cạnh tranh trong kinh doanh, coi cạnh tranh lành mạnh là yếu tố thúc đẩy sự phát triển. SOHACO-NTC tìm phương thức cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ luật cạnh tranh và không dùng thủ đoạn để ngăn chặn đối tác cạnh tranh với mình.
  - Luôn hướng tới sự phát triển lâu dài.

  xml